DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ

  • Neti, Uluslararası ortaklarımız olan Ecorys ve Railistics ile birlikte AB Komisyon’undan sağlanan finansmanla yürütülenTürk Demiryollarının Reformu (TDR)” projesini 2010-2013 yılları arasında tamamlanmıştır. Bu projede, sektörün yeni yapısının belirlenmesi ile ilgili yasal çerçevenin oluşturulması, bu yasal çerçeveye uygun TCDD’nin yeni yapısının belirlenmesive TCDD’nin bugünkü Emniyet Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağlanmıştır. TCDD’nin serbestleşmeye paralel yeni yapısının oluşturulması, gerekli stratejik kararların alınması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için birçok faaliyet proje kapsamında hayata geçirilmiştir. Projenin bütçesi 3.2 milyon Euro’dur.
 • Türkiye’deki ilk ve tek Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi uzmanlarımızca sağlanan teknik destek çerçevesinde TCDD’de kurulmuş ve bu kapsamda TCDD’nin tüm bölgelerinde 900’den fazla kişi eğitilmiştir.
 • Yukarıda belirtilen "Türk Demiryollarının Serbestleştirilmesi“ projesinin üç bileşeni vardır. Temel bileşenlerden biri Emniyet Yönetim Sistemleri ve önlenmesine ayrılmıştır. Bu bileşen içinde, firmamız TCDD’nin emniyet kurallarını AB ülkeleri kurallarıyla uyumlaştırma gibi kritik bir rol üstlenmiştir. Emniyet bileşeni altında kapsanan konular:  
 • TCDD İş Birimlerinin (İB) Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) oluşturulması
 • Ulusal Emniyet Kurallarının belirlenmesi.
 • Emniyet, karşılıklı işletilebilirlik ve altyapı tahsisi ve ücretlendirme konuları hakkında eğitim.
 • Kaza araştırma ve acil eylem eğitimleri
  • Firmamız, Türkiye’de ki emniyet ile ilgili Demiryolu Mevzuatının hazırlanmasını da destek vermiş ve Kasım 2013’te Demiryolu Emniyet Yönetmeliği yayınlanmıştır. Firmamız AB projesi kapsamında Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne ilgili mevzuatların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. 2004/49 sayılı ve 2016/798 AB mevzuatı doğrultusunda hazırlanan Emniyet mevzuatı serbestleşmiş demiryolu piyasasında emniyetli operasyon için en kritik mevzuatlardan biridir.
 • Şu emniyet ile ilgili mevzuat ve kılavuzlar DDGM’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi projesinde uzmanlarımızca hazırlanmıştır:
 • Eğitim ve Sınav Merkezleri Yönetmeliği
 • Emniyet Belgeleri için Başvuru Kılavuzu
 • EYS Geliştirme ve Uygulama Kılavuzu
 • EYS Uygunluk Değerlendirmesi için Kontrol listesi
 • Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi ve Kılavuzu
 • EYS Uygunluk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi ve Kılavuzu
 • EYS izleme için Ortak Emniyet Yöntemi ve Kılavuzu
 • EYS denetimleri için Ortak Emniyet Yöntemi ve Kılavuzu
 • Ortak Emniyet Göstergeleri ve Kılavuzu
 • Onaylanmış Kuruluşlar, Bağımsız Emniyet Değerlendirme Kuruluşu OEY Değerlendirme Kuruluşlarının görevlendirilmesi değerlendirilmesi, yetkilendirilmesine dair tebliğ

 

Demiryolu_Emniyet_Yonetim_Sistemi_1
Demiryolu_Emniyet_Yonetim_Sistemi_Toplantı